21km pre deti
Bežíme deťom na pomoc!

8. 9. 2019 - 11.ročník


Ambasador behu Gabriel Švajda

                                                           
                       

Všetky finančné prostriedky získané zo štartovného alebo z darov budú použité priamo na aktivity Linky detskej istoty, n. o. -   www.ldi.sk

 Na behu na 3 km,  7 km alebo  21,1 km sa môžete zúčastniť ako

JEDNOTLIVEC   ČLEN TÍMU   NA DIAĽKU
   

VÝSLEDKY

 

VÝSLEDKY 

 
Richard Balaj   Bratislava
Erika Kozárová RUNN3RS Vinodol - hrádza 4,63km
Zuzana Kozárová RUNN3RS Vinodol - hrádza 4,63km
Peter Stastny Pistol's team Seattl, LV, Missoula, Loveland, St-Louis
Marcel Drgala   Poprad
Andrea Schovancová GGB Slovakia Sučany
Radovan Dubovec GGB Slovakia Sučany
Tomáš Bače GGB Slovakia Sučany
Stanislava Dudášová GGB Slovakia Sučany
Roman Littva GGB Slovakia Sučany
Alžbeta Gažová GGB Slovakia Sučany
Miroslav Lašút GGB Slovakia Sučany
Róbert Paškuliak GGB Slovakia Sučany
Michaela Jánošíková GGB Slovakia Sučany
Jaroslav Cesnek GGB Slovakia Sučany
Ingrid Morgošová GGB Slovakia Sučany
Marián Warecha GGB Slovakia Sučany
Zdeno Rýdl   Příbor- Česká republika
Veronika Jankovičová    
Jana Brxová GGB Slovakia Sučany
Dominik Kanderka GGB Slovakia Sučany
Milan Sotoňák GGB Slovakia Sučany
Ivana Majdová GGB Slovakia Sučany
Marek Ferus   v okolí Bratislavy
Michal Tomlain   v okolí Bratislavy
Štefan Lompart   v okolí Bratislavy
Juraj Králik GGB Slovakia Sučany
 
 8.9.2019 v Bratislave od 10.00 h  na Partizánskej lúke a beh "na diaľku" na celom Slovensku od 1.9. do 8.9.2019


 

 

 

 

 

V súvislosti s poskytnutím vašich osobných údajov vyhlasujeme, že od vás žiadame len nevyhnutné osobné údaje, bez ktorých by sme vás nevedeli registrovať, vyhodnotiť a prezentovať Vašu účasť. Súhlas so spracovaním nevyhnutných osobných údajov nájdete priamo v prihláške.

Pretože je pre nás dôležité zachovanie vzťahu vzájomnej dôvery založenej na zabezpečení ochrany vašich osobných údajov, pripravili sme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) účinný od 25. 5. 2018 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov účinného od 24.05.2018 (ďalej len „zákon“) základné informácie o vašich právach pri spracúvaní osobných údajov. TU