21km pre deti
Bežíme deťom na pomoc!

Partneri

 ZITA SUJOVÁ

PETER  ŠŤASTNÝ

MAROŠ "MAJKO" SZALAY


 

 
 


 

 

 

 

 

 
 


 MEDIÁLNI  PARTNERI