21km pre deti
Bežíme deťom na pomoc!

Rok 2018

 

 
Všetky finančné prostriedky získané zo štartovného formou daru alebo z iných darov budú použité priamo na aktivity Linky detskej istoty, n. o., ktorá už 23. rok pomáha deťom pri ochrane a presadzovaní ich záujmov a práv.   www.ldi.sk

 

JEDNOTLIVCI   TÍMY   NA DIAĽKU
   
         
Vieme, že behali pre Linku:
 
Šťastný Peter v Saint Louis  
Šťastná Darina  v Saint Louis  
Drgala Marcel  v Poprade  
Kováčik Tomáš v Nitre  
Holka Michal v Nitre  
Holečková
Naďa v Zlatých Moravciach  
Ujlacká Nikoleta v Nitre-Zobore  
Pittnerová
Júlia
v Nitre-Zobore  
Materánka Ľuboš v Nitre  
Jurinová  Erika  v Nižnej  
Mihálik Marek    

a možno aj  ďalší?       Dajte vedieť na 21kmpredeti@ldi.sk

 9. 9. 2018 v Bratislave od 10.00 h  na Partizánskej lúke a na celom Slovensku po celý deň.