21km pre deti
Bežíme deťom na pomoc!

 9. ročník

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili dnes - 10.9.2017 - Linku detskej istoty prostredníctvom behu  "21km pre deti - Bežíme deťom na pomoc"

 

                

 trate    3km,      7km,      21,1km 

 
   
 

          

          

 


Najrýchlejší bežci na jednotlivých tratiach:

IZSÁK Gabriel SARKA Jakub DUBRAVIK Šimon
21 km 7 km 3 km

 

Najviac km nabehal:

Siemens

 

 Koľko € získame na prevádzku  LINKY?

 

8 950€

 

 

Držitelia traťových rekordov zostávajú neprekonaní

21,1 km 7 km 3 km
 2013  1:15:35   GUTTMAN  Martin 2012   00:25:46 JABLOKOV Alexander 2009   00:09:48   VLASATÝ Vladimír