21km pre deti
Bežíme deťom na pomoc!


123 bežcov podporilo behom Linku detskej istoty  


 

   

   


 

Najlepšie časy v 2016:

21,1 km 7 km 3 km

01:20:51    

JURAN Martin

00:32:41 

KAŽIMÍR Lukáš

00:12:18

KUDLICSKA Simon


Držitelia traťových rekordov tento rok neprekonaní :)

21,1 km 7 km 3 km
 2013  1:15:35   GUTTMAN  Martin 2012   00:25:46 JABLOKOV Alexander 2009   00:09:48   VLASATÝ Vladimír