21km pre deti
Bežíme deťom na pomoc!

 

 

 

 

 

 

Ď A K U J E M E    V Š E T K Ý M    B E Ž C O M,  P A R T N E R O M ,   D O B R O V O Ľ N Í K O M,  D I V Á K O M


Tento rok  prišlo na štart 166 bežcov a 164 prebehlo cieľ.   Spolu nabehali      1 640km pre deti.

Finančný zisk je 11 163€.  Ďakujeme.

Výsledky