21km pre deti
Bežíme deťom na pomoc!

 

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili  

druhý ročník  charitatívneho behu

"21km pre deti" - Bežíme deťom na pomoc.