21km pre deti
Bežíme deťom na pomoc!

Rok 2012

 
 
 
4. ročník "21-ničky" skončil  - ďakujeme všetkým, ktorí sa na akcii zúčastnili a pomohli tak dosiahnuť finančnú podporu vo výške 16 475€.